85% Van alle professionals in Nederland is van mening dat hun potentieel en talenten beter benut worden met goed loopbaanadvies. Werkgevers onderschatten de mogelijkheden door te weinig aandacht aan goed loopbaanadvies voor hun werknemers te geven.

Uit het onderzoek dat de beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs Noloc liet uitvoeren onder 890 werkgevers en werknemers in Nederland blijkt dat:

De mensen die de ervaring met een loopbaanadviseur hebben zijn daar heel tevreden over: 85% van alle werknemers is van mening dat hun potentieel en talenten beter benut worden met goed loopbaanadvies. En nog eens driekwart geeft aan dat loopbaanadvies de werktevredenheid verhoogt. Verder geeft ruim de helft aan dat goed loopbaanadvies onmisbaar is om goede keuzes te maken tijdens je carrière. Opvallend is dat werknemers met ervaring op het gebied van loopbaanadvies er van overtuigd zijn dat een werkgever beter kan investeren in een loopbaanprofessional dan in salarisverhoging. Of dit in de praktijk ook zo beoordeeld wordt is natuurlijk de vraag. Wel is zeker dat de werknemers met ervaring met een loopbaanadviseur aangeven dat zij de stappen in hun carrière niet zelf hadden kunnen nemen, zonder goed advies. De beroepsvereniging pleit voor loopbaanbudgetten bij werkgevers in plaats van scholingsbudgetten. Noloc ziet scholing niet als de enige investering in je loopbaan. Ook een regelmatige loopbaanevaluatie, opdoen van nieuwe werkervaring en coaching dragen bij aan een goede loopbaanontwikkeling en een hogere werkmotivatie.

voor het gehele artikel:

https://www.loopbaan-visie.nl/nl/lv-actueel/item/359