DUURZAAM INZETBAAR & MOBILITEIT

De arbeidsmarkt verandert en er is behoefte aan flexibiliteit. Door de vergrijzing zijn duurzaam inzetbare medewerkers steeds belangrijker. Elke organisatie is erbij gebaat, dat iedereen op de juiste plek zit of stappen kan zetten om daar te komen. Een gezonde bedrijfsvoering is dus essentieel, voor iedereen. Maar hoe realiseer je dat als organisatie? Falkstone biedt praktische, inspirerende en resultaatgerichte trainingen. is Een krachtig aanbod om uw medewerkers te helpen om in beweging te komen en verantwoordelijkheid te nemen.

Groepsverband

Organisaties - Duurzaam inzetbaar & mobiliteit

VAN DROOM NAAR
BAAN SCAN

Heeft u medewerkers die niet meer op hun plek zitten? Die moeite hebben om een volgende stap te zetten? Meer uit hun loopbaan willen halen?
Deze gratis scan zorgt ervoor dat uw medewerkers  op 5 verschillende gebieden reflecteren op hun  hun huidige functie en loopbaan. Bovendien  worden ze zelf aan het denken gezet over wat ze kunnen doen om  hun situatie te verbeteren. 

Organisaties - Duurzaam inzetbaar & mobiliteit

VAN DROOM NAAR BAAN
IN ÉÉN DAG

Deze laagdrempelige ervaringsgerichte trainingsdag is een vervolg op de Van Droom naar Baan scan om uw medewerker handvatten te geven om de resultaten van de scan daadwerkelijk om te zetten in actie, zodat zij de regie nemen.
 In een kleine groep met veel persoonlijke aandacht leren ze op op een heel andere manier naar zichzelf kijken.  Zowel professioneel als persoonlijk. Met inzichten en acties waar ze direct mee verder kunnen.
Wilt u meer weten wat deze Van Droom naar Baan in één dag’ inhoudt en voor uw medewerk kan betekenen?

Organisaties - Duurzaam inzetbaar & mobiliteit

VAN DROOM NAAR BAAN
IN DRIE MAANDEN

Wilt u het beste uit uw medewerkers halen, en deze in korte tijd carrièreperspectief bieden voor hem of haar en uw organisatie?  Het van Droom naar Baan 3 maandenprogramma is een  trainingsprogramma waarmee uw medewerker in 3 maanden weet hoe hij zij  verder kunnen. Een krachtig programma waar uw medewerker uitgedaagd wordt om zijn haar (verborgen)kwaliteiten, talenten,  mogelijkheden en meerwaarde te ontdekken en concreet helder  krijgt wat de volgende  duurzame loopbaanstap is,  met 100% resultaatgarantie.

Individuele begeleiding

Organisaties - Duurzaam inzetbaar & mobiliteit

COACHING

Een medewerker die lange tijd uitstekend werk heeft geleverd en daardoor zeer waardevol voor de organisatie is, wilt u waarschijnlijk niet kwijt. Wel constateert u dat er wat moet gebeuren. Het kan zijn dat het niet meer helemaal lekker loopt of dat de medewerker een ontwikkelstap moet maken, professioneel , persoonlijk of een combinatie daarvan.

Organisaties - Duurzaam inzetbaar & mobiliteit

LOOPBAANBEGELEIDING

Als organisatie bent u gebaat bij medewerkers die het optimale uit hun loopbaan halen. Wanneer de professional ondersteuning nodig heeft om zijn potentieel optimaal te benutten of niet meer op de juiste plek zit, dan is loopbaanbegeleiding bij uitstek geschikt.

STRATEGIEGESPREK

Gelukkig is er op het gebied van duurzame inzetbaarheid binnen veel organisaties een bewustwordingsproces gaande.
Veel organisaties willen iets met dit thema, maar vragen zich ook af hoe ze dit op de kaart kunnen zetten.
Worstelt u ook met dit thema, dan gaan we graag met u in gesprek.

Overige diensten

Organisaties - Duurzaam inzetbaar & mobiliteit

OUTPLACEMENT

Organisaties - Duurzaam inzetbaar & mobiliteit

RE-INTEGRATIE & VERZUIM

Testimonials

Dorris zorgt voor de bloei van je huwelijk!
“Hoe doet ze dat? Door jouw partner te laten ontdekken welke baan het beste bij hem of haar past. Op enthousiaste wijze met volledige focus op jouw deelnemer helpt Dorris je. Ze is zeer vasthoudend maar wel op een warme en menselijke wijze. Samen met haar maak je een pas op de plaats in je werkende leven. Door stap voor stap te werken met sterke focus op het doel weet Dorris de diepere motivatie en drijfveren in jezelf te vinden. Ze helpt je echt contact te maken met je gevoel om daardoor haar belofte aan jouw (van droom van naar baan) te bereiken. Daarmee helpt ze niet alleen haar kandidaten maar ook de partners. Het geluk in werken heeft veel positieve invloed op privé. Ik kan Dorris namens mijzelf en mijn vrouw van harte bij jullie aanbevelen.”

Jeroen, deelnemer