Arbeidsmarkt drastisch hervormd

Nederland staat voor een historische verandering. Minister Asscher pakt het ontslagrecht, de WW en flexwerk aan. Dat de kamer akkoord gaat, staat zo goed als vast. Wat verandert er?

Klik hier en lees het artikel (13 februari 2014) >>>

Veranderingen op de arbeidsmarkt