Hoe beoordeel je als leidinggevende en HR of medewerkers mentaal en fysiek nog goed in hun vel zitten wanneer zij op afstand werken?
Leidinggevenden erkennen in een recent onderzoek van Zilveren Kruis naar de effecten van hybride werken dat dit lastig is. Hieruit blijkt  dat zij het moeilijk vinden om voldoende zicht te houden op stress (57 %), werk-privé balans (60%), mentale en fysieke gezondheid (beide 66%) en werkgeluk (55%).
Een op de vier leidinggevenden geeft zelfs aan hier wakker van te liggen en 36% meldt dat zij hybride werken moeilijk vinden. Hoe kun je beter omgaan met die zorgen?

Een mogelijkheid is om te kijken naar werkstress, omdat die van invloed kan zijn op de andere genoemde elementen. En 21% van al het verzuim heeft een stress gerelateerde oorzaak.

We koppelen werkstress vaak aan hoge werkdruk, maar ook te weinig of te weinig uitdagend werk en privéomstandigheden kunnen een factor zijn.
En op dit moment is het hybride werken daar als extra factor bijgekomen.

Signalen van werkstress herkennen

Verzuim door stress en psychische klachten is te voorkomen, door vroegtijdig de signalen te herkennen en aan te pakken. Soms geeft een medewerker zelf een signaal en soms kun je als leidinggevende zelf alert zijn op bepaalde signalen. Enkele voorbeelden:

Een medewerker geeft bijvoorbeeld aan dat hij/zij:

 • Weinig of minder plezier beleeft aan het werk
 • Te veel of te moeilijk werk heeft en overvraagd wordt
 • Duidelijkheid mist over taken en verantwoordelijkheden
 • Energievreters groter zijn dan de energiegevers
 • De eisen die het werk stelt niet in balans is met haar/zijn belastbaarheid (werkdruk)
 • Duidelijkheid mist over bereikbaarheid en bereikbaar zijn
 • Hoge eisen aan zichzelf en anderen stelt
 • Privé problemen heeft

Andere signalen die je als leidinggevende kunt opmerken, zijn een medewerker die:

 • Minder deelt dan normaal over het werk en hoe hij/zij dit ervaart
 • Weinig pauzes lijkt te nemen en vooral stug aan het werk lijkt te zijn
 • Weinig grenzen aangeeft: vaak ‘ja’ zegt en weinig ‘nee’; dan wel te veel nee zegt.
 • Vaker beren op de weg ziet bij taken en projecten
 • Weinig steun en advies vraagt en alles zelf oplost
 • Moeite heeft met een goede werk- privé balans

Die signalen hoeven niet per se op een probleem te wijzen, maar er kan wel een probleem achter schuil gaan.
In dat geval is het goed om het gesprek aan te gaan.
Dit kan ook in een team, om zo meer bewust te worden van je eigen grenzen en die van de ander, zodat je elkaar beter leert kennen
en hoe je op een goede manier met elkaar om kunt gaan.

(Werk)stress en grenzen stellen

Mensen die veel thuiswerken vinden het vaak lastig om grenzen aan te geven. Toen iedereen op de werkplek aanwezig was, was het meer zichtbaar wie waar druk mee was. Het hybride werken is voor veel organisaties de toekomst en is een vast onderdeel van het werk en arbeidsvoorwaarden. Medewerkers moeten sinds covid nog meer zelf hun grenzen aangeven. Als leidinggevende en HR kun je hen hierbij helpen. Bijvoorbeeld door hen expliciet de ruimte te bieden om grenzen aan te geven. En door te monitoren hoe iemand met grenzen stellen omgaat.

Incompany teamtraining ‘Bewust grenzen stellen’

Voor zowel teamleden als leidinggevenden kan het lastig zijn om duidelijke grenzen te stellen en om met grenzen van anderen om te gaan.
Deze leerzame training leidt tot nieuwe inzichten, herkenning en geeft praktische handvatten voor de medewerker zelf en ook voor het team
over hun eigen grenzen en die van de ander. 
Een eendaagse (met terugkomdagdeel), interactieve praktijktraining met theorie en praktijkvoorbeelden, met ruimte voor het delen van eigen ervaringen.
Deze training leidt tot meer bewustzijn en begrip en kan preventief werken bij verzuim.

Kijk voor meer info op Teamtraining ‘Bewust grenzen stellen’