Thuiswerken of een combinatie van op kantoor en thuis kan ontspannen zijn maar het kan ook meer werkstress veroorzaken. Dan is het lastiger om grenzen te stellen.

 Oorzaken werkstress

Als je last hebt van werkstress, is het belangrijk om voor jezelf te bedenken waardoor je deze stress ervaart. Werkstress wordt vaak gekoppeld aan een hoge werkdruk en aan te veel of te moeilijk werk. Maar ook te makkelijk werk, of werk waar je geen uitdaging of plezier ervaart kan een oorzaak van werkstress zijn. Vaak is er een combinatie van redenen die werkstress veroorzaakt en ook privéomstandigheden kunnen bijdragen aan de stress die je ervaart. Denk dan aan zaken als ziekte, scheiding of de zorg voor kinderen, partner of ouders. Maar ook het vele thuiswerken kan zorgen dat je uit balans raakt en kan werkstress laten toenemen. Wanneer je thuiswerkt is het namelijk nog lastiger om grenzen te stellen dan wanneer je op kantoor zit.

Werkstress herkennen bij thuiswerken

Het veelvuldig of zelfs volledig thuiswerken is voor veel mensen nog steeds relatief nieuw. Daardoor kan het lastig zijn om werkstress op tijd te herkennen. Toch zijn er vaak wel signalen.

  • Beleef je weinig plezier aan je werk maar je gaat stug door.
  • Ervaart dat je te veel of te moeilijk werk hebt, maar houdt dat voor je.
  • Merkt dat je taken en verantwoordelijkheden onduidelijk zijn. Daardoor neem je te veel hooi op je vork of doet werk van anderen.
  • Neemt weinig of geen pauzes en werkt de hele dag door.
  • Maakt dingen die je dwars zitten niet bespreekbaar.
  • Hebt het gevoel er alleen voor te staan.
  • Slaapt slecht, ervaart onrust en piekert veel.
  • Hebt het gevoel dat je overvraagd wordt door je leidinggevende en/of klanten.
  • Voelt je erg verantwoordelijk voor je eigen of andermans taken.

Ook kunnen er fysieke signalen zijn zoals moeheid, concentratieverlies, minder voor elkaar krijgen, pijn in rug, nek, buik et cetera.

Herken je een of meerdere signalen? Schuif ze niet terzijde maar probeer ze aan te pakken. Een manier om dat te doen is door duidelijke grenzen te stellen voor jezelf en anderen. Daardoor verminder je werkstress en wordt het thuiswerken prettiger.

Werkstress en grenzen stellen

Grenzen stellen betekent anders omgaan met je eigen grenzen. Grenzen zijn zichtbare en onzichtbare lijnen waar je zelf of een ander niet overheen mag gaan. Een voorbeeld van een zichtbare grens is een muur van een huis of kantoor. Die is voor iedereen duidelijk. Maar een onzichtbare grens is die grens die je niet kunt zien of voelen. Bij een onzichtbare grens is een eerste noodzakelijke stap dat je je van die grens bewust wordt. De tweede stap is om er om zelf niet overheen te gaan én om aan anderen duidelijk te maken waar je grens ligt.

 Leren nee zeggen is niet het antwoord

Bij sommige grenzen heb je zelf de regie helemaal of grotendeels in handen. Andere grenzen worden door anderen overschreden. In dat geval is het belangrijk om vast te stellen wat je grens is en om die duidelijk aan te geven. Leren om vaker nee te zeggen, kan daar een onderdeel van zijn. Maar het moet geen doel op zich worden. Het is juist ook belangrijk om te leren waar je ja tegen zegt. Heldere keuzes maken waar je echt achter kunt staan. Dat maakt dat je daar beter het gesprek over kunt aangaan als zaken niet meer kloppen of als je het anders wilt. Gericht nee, maar ook gericht ja zeggen, helpt je grenzen stellen en werkstress te verminderen.

In mijn boek ‘Vind samen met je beren jouw weg in werk’ lees je hoe je het heft in eigen handen neemt en heel gericht JA en heel gericht NEE zegt. Met een krachtige, bewezen methode maak je stappen in je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 Hulp bij werkstress en grenzen stellen

In mijn werk kom ik vragen over werkstress en grenzen stellen veel tegen. Zo help ik professionals die te maken hebben met overbelasting of uitval. In de coaching en (re-integratie)begeleiding tijdens deze trajecten zien we dat zij veel rode vlaggen gemist hebben. Ontkenning, schaamte en soms schuldgevoelens dat iets je niet meer lukt, weerhouden je er dan van om dit toe te geven. Het voelt vaak als falen, maar met goede ondersteuning kun je de situatie wel degelijk aanpakken en veranderen. Wil je zelf ondersteuning bij het stellen van grenzen en het verminderen van werkstress? Neem dan contact op voor advies op maat. 

Coaching bij grenzen stellen

Vind je het lastig om bewust grenzen te stellen en overbelasting te voorkomen? Je kunt het leren! Tijdens een coachtraject waar bewust grenzen stellen centraal staat, leer je hoe je eigen grenzen aanvoelen en je deze kunt aangeven. En hoe je dit op een goede manier kunt communiceren en hoe je weer in balans komt. Je krijgt bovendien meer inzicht  hoe je met je eigen grenzen en die van anderen omgaat in je werk en je privéleven. In deze coaching gaan we aan de slag met praktijkvoorbeelden, oefeningen en praktische handvatten. Je leest hier meer.