Reïntegratie biedt ook nieuwe kansen!

Het gevoel van zaken onder controle hebben geeft vertrouwen. Het loslaten van zekerheden, dat wat je kent, is een van de moeilijkste dingen. Het is makkelijker gezegd dan gedaan.
Bij re-integratie is vasthouden of loslaten een thema dat altijd speelt. Als je niet kan terugkeren naar je oude werk door lichamelijke klachten en/of psychische klachten of als er geen ander werk in de organisatie beschikbaar is, dan vallen je oude zekerheden plotseling weg.

Bij een burn-out kunnen mensen vaak niet meer terug naar het oude niveau of blijkt het dat die baan eigenlijk helemaal niet (meer) bij ze past. Bij terugkerende fysieke klachten van bijvoorbeeld armen of schouders kan je vaak niet meer hetzelfde werk verrichten of minder uren dan voorheen. De klachten zijn signalen om heel serieus te nemen en bewust mee om te gaan.

Vasthouden.

Vaak wil een medewerker helemaal niet weg of op zoek naar een andere baan en daar eigenlijk ook niet eens over nadenken. Het wordt ervaren als een noodgedwongen situatie.  De professional heeft het vaak al moeilijk omdat de klachten een bron van zorg zijn, energie kosten, zijn of haar zelfvertrouwen aantasten. Vaak ervaren ze dat ze aan de slag moeten met re-integratie 2e spoor. Dit kan veel weerstand oproepen!

Het inzetten van een re-integratie 2e spoortraject met externe begeleiding gebeurt niet zo maar, er is dan al vaak een hele periode aan vooraf gegaan. Vanuit de Wet Poortwachter zijn er verplichte stappen die moeten worden gevolgd. Geen vrijblijvende situatie, niet voor de werkgever en ook niet voor de werknemer. Soms is het dan nog niet helder of iemand beter wordt en toch kan terugkeren naar het eigen werk.

De deur open en loslaten.

Vanuit het UWV en de Wet Poortwachter is het van belang dat alle arbeidsmogelijkheden worden benut en er geen tijd verloren gaat. Een reïntegratie 2e spoortraject wordt ingezet door de werkgever om de medewerker te helpen om een op zoek te gaan naar een baan buiten de organisatie. Vaak geadviseerd door de bedrijfsarts of arbeidskundige.

Ook al is het persoonlijk vaak een moeilijke stap, toch biedt het je ook een moment om na te gaan denken over een nieuwe toekomst met ander werk en verdere loopbaan.  

Neem het heft in handen.

Tegenwoordig is loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling heel belangrijk om aandacht aan te geven als professional. Dit zou een continue proces moeten zijn, regelmatig op je  agenda moeten  staan. Alles heeft onderhoud nodig. Je huis, je auto, maar wij mensen ook. Zeker in deze tijd waar in zoveel om ons heen continue verandert. Hoe blijf je dan zelf het heft in handen nemen?

Als je gewend bent om hierover na te denken, dan is het minder bedreigend als er iets gebeurt, je bent beter voorbereid! Vasthouden aan een oude situatie als het niet meer kan is begrijpelijk, toch helpt het je om je open op te stellen en te kijken naar de mogelijkheden die je worden geboden en die je zelf kan helpen creëren.

Falkstone organisatie- en loopbaanadvies, Dorris Falkenstein (loopbaan- en persoonlijke coach, trainer, adviseur)

Ik help al ruim 12 jaar (hoogopgeleide) professionals dat zij hun volledig potentieel benutten en helemaal tot hun recht komen in hun werk en loopbaan.

In geval bij ziekteverzuim,ontslag, als werk niet meer past, wat wil ik nu echt, duurzame inzetbaarheid zodat professionals hun talenten en kwaliteiten optimaal blijven benutten.

Dit geeft energie, plezier en voldoening. Voor de werkgever een betrokken, gemotiveerde, productieve professional met meerwaarde.

Succesvolle begeleiding, maatwerk, eigen programma’s, aanpak en methode, onderscheidend, Falkstone wordt ingeschakeld door organisaties en professionals zelf om hen te helpen met oplossingen.