Teamtraining: Bewust grenzen stellen

Teamtraining: Bewust grenzen stellen

Voor wie
Bedoeld voor werkgevers en professionals die waarde hechten aan het bevorderen van de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, zeker in deze tijd na Corona, waar een nieuwe balans moet worden gevonden. Zij realiseren zich dat het goed omgaan met grenzen onmisbaar is voor hun persoonlijke ontwikkeling, goed functioneren, hun gezondheid en goede samenwerking.

Waarom
Voor de vele hoogopgeleide professionals die ik begeleid is grenzen een thema. Weten zij namelijk waar hun grenzen liggen?

Hun persoonlijke of professionele grens waar een ander niet overheen mag/kan gaan?
Vaak is men zich daar niet van bewust.
Een stadsmuur is een heldere grens voor een stad, maar hoe werkt dit bij ons als mens?
De grens van onszelf of een ander kunnen we niet zien.

Het niet kennen van onze grenzen is ook een bron van spanning en stress, hierdoor kunnen mentale en fysieke klachten ontstaan.
Daarnaast zorgt het niet helder hebben van eigen grenzen en die van de ander voor meer gedoe in communicatie en samenwerking.

Doel
Het is het een ontwikkelpunt voor veel medewerkers/ teamleden om bewust hun grenzen te leren kennen en ook te durven aangeven. Meer bewust worden van eigen grenzen, herkennen, erkennen en elkaar in ‘bewust’ elkaar in dit proces ook te inspireren en te delen met elkaar, zodat je grenzen beter bij jezelf herkent en kunt aangeven. Daarnaast ervaren hoe dit bij de ander werkt, waardoor je meer begrip krijgt voor de ander en jezelf, de samenwerking en communicatie versterkt.

Groepsgrootte
Het is een training voor persoonlijke ontwikkeling voor iedereen die meer wil leren over zijn/haar eigen grenzen in een kleine groep waar veiligheid en vertrouwen en persoonlijke aandacht belangrijk zijn. Vandaar een groepsgrootte van max. 6 deelnemers.

Trainer
Dorris Falkenstein, 20 jaar ervaren senior trainer en coach in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Gecertificeerd voor deze methode grensbewustzijn.

Aanmelding
Vindt u dit interessant voor uw medewerkers? Dan organiseren we deze training graag speciaal voor uw team, datum in overleg te bepalen.

Voor meer informatie: neem contact op of vul onderstaand formulier in.

Inhoud training/workshop
Een praktische training/workshop met herkenning en inzicht in grenzen. Hoe medewerkers zelf met hun grenzen omgaan. De theorie wordt ondersteund door praktijkvoorbeelden en eigen ervaringen.

1 dag: verkennen, onderzoeken, bewust worden en leerpunten.

Ochtend 10.00 – 12.30 uur

 • Wat zijn grenzen? En wat is je eigen ruimte?
 • Hoe zien ze eruit? Hoe ga je ermee om?
 • In welke situaties is het lastig om grenzen te stellen?
 • Persoonlijk, in het team en naar klanten
 • Oefeningen
 • Theorie

Middag 13.30 -16.30 uur

 • Praktijkoefening om te ervaren hoe je eigen ruimte en grenzen eruit zien.
 • Herkennen en inzicht krijgen in je eigen ruimte, grenzen en praktijksituaties.
 • Wat heb je nodig om beter om te gaan met je grenzen?
 • Wat zijn je leer- en actiepunten?
 • Evaluatie en afsluiting

Wat levert het op?

 • Medewerkers krijgen inzicht en meer bewustwording over de manier waarop zij met hun eigen grenzen omgaan en ook hoe anderen dit doen. Het levert helderheid en meer begrip op voor elkaar.
 • Medewerkers krijgen handvatten en inspiratie wat zij zelf kunnen doen om hun grenzen te herkennen en aan te geven.
 • Leer- en actiepunten medewerkers formuleren waar ze direct mee aan de slag kunnen.
 • Het helpt overbelasting en uitval voorkomen.
 • Versterkt de samenwerking en communicatie.

In gesprek over deze teamtraining?

Wil je graag in gesprek over de training ‘Bewust grenzen stellen’?
Vul je gegevens in, dan neem ik snel contact op.

Testimonials

Mede namens Anneke wil ik je graag laten weten dat wij terugkijken op een zeer geslaagde samenwerking. Jij hebt Anneke al coach begeleid tijdens haar re-integratie en zoektocht naar een nieuwe baan toen het niet meer mogelijk bleek om haar werkzaamheden bij haar vorige werkgever te hervatten. Jouw inspanningen hebben ertoe geleid dat Anneke een nieuwe baan heeft gevonden en dat JINC, de organisatie waar ik leiding aan geef, een ervaren administratieve kracht rijker is.

Daniel Roos, directeur JINC

“Vanuit een burnout, re-integratie 2e spoor traject heeft Dorris mij begeleid in het proces ‘terug naar werk’. In drie maanden tijd liet Dorris mij inzien hoe sterk ik ben als mens en dat – als ik hét wil – alles mogelijk is. Bovenal ontdekte ik talenten, die ik nooit professioneel had ingezet en de voorwaarden om plezier te hebben in wat ik deed. Zij hielp mij aan een re-integratieplek waar ik dit kon gaan toepassen. Zij gaf mij een handreiking, maar zorgde ervoor dat de kracht van binnenuit kwam. Dat is geen aangeleerde vaardigheid. Dat is een gave, die zij bezit.”

Diewke, 37 jaar, content/tekstschrijfster

Overige diensten

Teamtraining: Bewust grenzen stellen

DUURZAAM INZETBAAR & MOBILITEIT

Teamtraining: Bewust grenzen stellen

LOOPBAAN-
BEGELEIDING

Teamtraining: Bewust grenzen stellen

COACHING

Teamtraining: Bewust grenzen stellen

OUTPLACEMENT