PRIVACYBELEID

Voor Falkstone is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website https://www.falkstone.nl/ en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten ter zake organisatie- en loopbaanadvies en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt
bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden
gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

NIEUWSBRIEF

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

OPDRACHTGEVER EN CLIËNTEN

De door opdrachtgever verstrekte gegevens en door Falkstone verzamelde gegevens over cliënten zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet WBP is bepaald. 
De door de opdrachtgever verstrekte- en door Falkstone verzamelde cliëntgegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze werden overgedragen of afgegeven. Het gaat hierbij om het tot stand brengen van een cliënt dossier, waarmee Falkstone de cliënt kan begeleiden volgens opdracht, gegevens waarmee Falkstone financiële administratie kan voeren en gegevens waarmee Falkstone contact kan leggen met de cliënt en de opdrachtgever. 

Falkstone houdt verzamelde informatie over cliënten geheim. Deze informatie mag Falkstone op geen enkele wijze bekend maken of doorgeven aan derden, tenzij de betreffende cliënt hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven met een toestemmingsverklaring.

Toestemming cliënt:  elke uitgebreide schriftelijke rapportage over een cliënt naar een opdrachtgever wordt voorafgaand aan verzending naar de opdrachtgever voorgelegd aan de cliënt. Pas nadat de cliënt zich akkoord heeft verklaard, wordt de informatie verstuurd. Beknopte informatie over de voortgang van het traject wordt vooraf afgestemd met de cliënt. Indien dit om een reden niet mogelijk is wordt de cliënt hierover (mondeling) geïnformeerd.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.  kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: contactpagina.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.